varenihrou@papera.cz

[+420] 461 541 078

Pracovní doba: 

PONDĚLÍ - PÁTEK - 7:00 - 16:00

Provozovna a sídlo

PAPERA s.r.o.

Hálkova 2217/13

568 02 Svitavy

Bankovní spojení:

Pro uhrazení objednávky můžete využít následující bankovní účty:

 ČSOB: 168725128/0300
 KB: 107-7817630287/0100

Variabilní symbol je vždy číslo objednávky.